Wie

Wie ik ben

Nieuwsgierig

Ik ben een nieuwsgierig wezen. Tijdens mijn studies (Cultuur & Wetenschapsstudies en Arts Management) raak ik gefascineerd door de kennismaking met onderzoek naar complexe vraagstukken vanuit verschillende disciplines.
Na drie jaar als kunstadviseur te hebben bijgedragen aan de verbinding tussen kunst en het bedrijfsleven, verbreed ik mijn horizon bij de Directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een leerzame tijd, waarin ik als deelnemer aan het Young Management Programma kans krijg mijn leiderschapskwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen.
Na zeven Haagse jaren, start ik in 2008 als directeur-bestuurder van de culturele organisatie Pier K. Met vereende krachten lukt het de organisatie om te buigen naar een ondernemende, innovatieve instelling met een stevige groei in publieksbereik in tijden van bezuinigingen.

Voorwaarts met wezenlijke vraagstukken

In 2012 zit de transitie erop en ben ik toe aan een volgende stap. Met drie kleine dochters en een reizende man, besluit ik te gaan ondernemen om mijn tijd en talent maximaal te kunnen inzetten voor wezenlijke vraagstukken van mensen en organisaties. Dit doe ik na een bewuste periode van ‘levend onderzoek’. In die periode ontdek ik het belang van onderzoekend zijn aan den lijve.
In de jaren erna begeleid ik als zelfstandig adviseur bestuurders, toezichthouders, management teams en organisaties bij fundamentele of strategische vraagstukken. Ik volg diverse opleidingen, waaronder effectief communiceren, dialoog en nieuwe vormen van toezichthouderschap.

Kabinet voor Levend Onderzoek 

In 2015 geef ik voor het eerst tastbaar vorm voor publiek aan mijn ‘filosofie’ in Het Kabinet voor Levend Onderzoek (The Cabinet of Curiosophy). Tijdens deze impactvolle events reflecteren deelnemers in professioneel geleide dialogen op een fundamenteel maatschappelijk vraagstuk. Na het ‘ervaren van de vraag op meerdere lagen’ in interventies die kunstenaars en creatieven ontwerpen. ‘Levend onderzoek’ noem ik het.
Dezelfde werkwijze bouw ik de jaren erna uit voor  transities en ontwikkeling t.a.v. strategische vraagstukken in het organisaties uit het publieke en private domein. Kijk hier voor een impressie. Naast het ondernemerschap, bekleed ik diverse bestuurlijke, adviserende en toezichthoudende functies bij onder meer de Federatie Cultuur, Ymere, MKB-NL en business platform Hmore. Wil je lezen ervaringen van mijn klanten lezen, klik hier.

Levend onderzoek voor jouw organisatie

In die verschillende rollen, voel ik me overal thuis. Daar waar ik in collectiviteit duurzame beweging op gang kan brengen, is mijn plek. Ook aan sectoren ben ik niet gebonden.  Alles dat ik doe, doe ik vanuit liefde voor mensen, de kernvraag en het aanspreken van hun onderzoekend vermogen. Dat werkt in iedere branche.
In de loop der jaren verdiept de werkwijze die ik ‘levend onderzoek/ curiosophy’ noem, zich. De kern daarvan is dat verbinding met jezelf, de ander en dat waarnaar de organisatie verlangt mogelijk wordt als je de collectieve nieuwsgierigheid voor je vraag laat werken.
Door een proces in te richten van levend onderzoek, ontstaat er ruimte om zonder oordeel op verkenning te gaan. ‘Levend’ staat voor het onderzoek naar de vraag met hoofd, hart en handen. Vanuit deze oordeelloze houding, ontstaat ruimte, beweging en… nieuw perspectief. Samen onderzoeken met zoveel mogelijk verschillende mensen (=perspectieven) levert verreweg het meeste op.

The Curiosophy Collective

In 2019 ontstaat het verlangen om meer mensen te kunnen bereiken met de impact die Levend Onderzoek/ Curiosophy heeft. Ik benader geestverwanten en de beste professionals uit allerlei disciplines op het terrein van ‘nieuwsgierigheid activeren en onderzoekend werken’.
In juli 2020 richt ik temidden van de covid-19 crisis The Curiosophy Collective op. Om met mijn partners in deze tijd van transitie meer mensen en organisaties te kunnen begeleiden bij afgestemd blijven op henzelf, anderen en de snel veranderende wereld om hen heen. Ook start ik de veel beluisterde podcast serie Ask it Forward, waarin ik leiders en impactmakers verbind door het stellen van een vraag aan de ander. In een onderzoekend gesprek. Luister maar.


“Ze is een geboren mentor, leermeester en raadgever. Ze is inspirerend, creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.”

Uit: Assessment, Insights Learning and Development Ltd.