Wie

Wie ik ben

Nieuwsgierig

Mijn leven staat sinds jaar en dag in het teken van nieuwsgierigheid en ‘levend onderzoek’. Tijdens mijn studies (Cultuur & Wetenschapsstudies, Arts Management) raak ik gefascineerd door de kennismaking met  onderzoek naar complexe vraagstukken vanuit allerlei perspectieven. Ik kom er achter dat een onderzoekende houding niet naar één, maar naar meerdere waarheden kan leiden.
Na drie jaar als kunstadviseur te hebben bijgedragen aan de verbinding tussen kunst en het bedrijfsleven, verbreed ik mijn horizon bij de Directie Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Een leerzame tijd, waarin ik als deelnemer aan het Young Management Programma kans krijg mijn leiderschaps kwaliteiten op jonge leeftijd te ontwikkelen in landelijk, politiek-bestuurlijke context. Na zeven Haagse jaren, start ik in 2008 als directeur-bestuurder van de culturele organisatie Pier K. Met vereende krachten lukt het ons de organisatie om te buigen naar een ondernemende, innovatieve instelling met een stevige groei van de markt in tijden van stevige gemeentelijke en provinciale bezuinigingen.

Ondernemen vanuit het thuisfront

In 2012 besluit ik deze prachtorganisatie te verlaten. De transitie zit erop en ik ben toe aan een volgende stap. Met drie kleine dochters en een reizende man neem ik tijd om te onderzoeken waaruit die stap kan bestaan. In deze periode volg ik twee opleidingen over effectief communiceren en dialoog. De instrumenten die ik krijg aangereikt om ‘communiceren vanuit diversiteit en gelijkwaardigheid’ in praktijk te brengen, verrijken en verdiepen mijn ontmoetingen. Ik besluit te gaan ondernemen om zo in minder tijd mijn talent maximaal te kunnen inzetten voor wezenlijke vraagstukken van mensen en organisaties. Als zelfstandig adviseur begeleid ik de jaren erna bestuurders, toezichthouders, management teams en organisaties bij fundamentele of strategische vraagstukken. Met onderzoek, creativiteit en dialoog als uitgangspunten begeleid ik op succesvolle wijze kleine en grote transities. Naast het ondernemerschap, bekleed ik diverse bestuurlijke, adviserende en toezichthoudende functies bij onder meer de Federatie Cultuur, Ymere, MKB-NL en business platform Hmore.

Filosofie boven functie

In die verschillende rollen, voel ik me overal thuis. Ook aan sectoren ben ik niet gebonden. Alles dat ik doe, doe ik vanuit liefde voor mensen en hun ontwikkeling. In de loop der jaren ontstaat een levenswijze, die zich steeds meer verdiept in mijn manier van werken. De kern daarvan is dat verbinding met mezelf, de ander en dat waarnaar ik verlang mogelijk is als ik mijn nieuwsgierigheid voor me laat werken. Door het leven te beschouwen als één groot levend onderzoek, ontstaat er ruimte om zonder oordeel op verkenning te gaan. ‘Levend’ staat voor het aangaan van dat onderzoek met hoofd, hart en handen. Vanuit deze oordeelloze houding, ontstaat ruimte, beweging en… nieuw perspectief. Samen onderzoeken levert verreweg het meeste op, want met zo’n verschillend mogelijke perspectieven wordt de collectieve wijsheid het grootst.

Curiosophy

In 2015 geef ik voor het eerst tastbaar vorm voor een breed publiek aan deze ‘filosofie’ in Het Kabinet voor Levend Onderzoek | The Cabinet of Curiosophy. Tijdens deze impactvolle events reflecteren deelnemers in professioneel geleide dialogen op een fundamenteel vraagstuk. En worden zij geraakt door sensitieve interpretatie van de centrale vraag, uitgevoerd door kunstenaars en creatieven. Dezelfde werkwijze hanteer ik in de veelzijdige processen die ik ontwerp voor strategische vraagstukken in het bedrijfsleven.
In 2019 ontstaat het verlangen om meer mensen te kunnen bereiken met de impact die deze werkwijze heeft. Ik verbind mijn oude vak van bemiddelaar met mijn verworven wijsheid en benader geestverwanten en de beste professionals uit allerlei disciplines op het terrein van ‘nieuwsgierigheid activeren en onderzoekend werken’. In juli 2020 richt ik temidden van de covid-19 crisis The Curiosophy Collective op. Om in deze tijd van transitie meer mensen en organisaties te kunnen begeleiden bij afgestemd blijven op henzelf, anderen en de snel veranderende wereld om hen heen. Vanuit een nieuwsgierige, onderzoekende houding.


“Ze is een geboren mentor, leermeester en raadgever. Ze is inspirerend, creatief en heeft een sterke verbeeldingskracht. Achter haar karakteristieke verdraagzaamheid gaat een natuurlijke nieuwsgierigheid schuil. Er gaat voor haar een enorme aantrekkingskracht uit van de wereld in al zijn verschillende aspecten.”

Uit: Assessment, Insights Learning and Development Ltd.