Voor wie

Voor wie

Ik werk graag voor mensen, leiders en organisaties, die hun impact willen vergroten in verbinding met de mensen en wereld om hen heen, zoals:

Nationale Politie
www.politie.nl

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

Ministerie van OCW
www.mincow.nl

Rabobank
www.rabobank.nl

Mama Cash
www.mamacash.com

United World College
www.unitedworldcollege.com

Kunst.nl
www.kunst.nl

Achmea
www.achmea.nl

Ymere
www.ymere.nl

Meerwaarde
www.meerwaarde.nl

Landelijke Retailagenda
www.retailland.nl

Jeugdfonds Sport & Cultuur
www.jeugdfondssportencultuur.nl


“Door Suzanne en haar ‘Kabinet van Levend Onderzoek’ hebben we als directeuren van Achmea op een verrassende manier een open en onderzoekende dialoog gevoerd met externe stakeholders. Het leverde inspirerende en gelijkwaardige gesprekken over relevante maatschappelijke thema’s op. Waardevol voor alle deelnemers, door de verrassende nieuwe inzichten, de open vragen en de mooie ontmoetingen. Het helpt ons bij het realiseren van onze drive om met onze proposities maatschappelijke waarde verder te vergroten.”

Johan Blok, HR director Achmea International


“Suzanne heeft een gave. Zij kan topmanagers in aanraking brengen met hun spiritualiteit, zonder dat ze gaan zweven. Suzannes aanpak is een cocktail van vorm en inhoud. Ze verleidt je in de vorm en je stelt je open voor de inhoud. Da’s knap. Werken met Suzanne verhoogt mijn plafond.

Mart Pfeiffer – Directievoorzitter (CEO) Rabobank Regio Schiphol


“Suzanne heeft de groep tot een prachtige ervaringsuitwisseling gebracht en tot bijzondere inzichten laten komen over de vraag “hoe leidt u mensen en missie van uw organisatie door een veranderende markt?”…Een aanrader voor complexe, strategische vraagstukken.”

Petri Hofste, commissaris bij o.a. Fugro, KAS BANK, Achmea, bestuursvoorzitter Stg. Nyenrode


“Suzanne is een inspirerende persoonlijkheid, rijk aan visie en met een stevige politiek-bestuurlijke antenne. Haar netwerk is omvangrijk. Zij is een aanwinst als adviseur, leider of toezichthouder van iedere organisatie.”

Cor Vrieswijk, Chief Operating Officer (COO) Thomas Cook Airline UK & Head of Group Airlines Operations


“Ik ben sprakeloos. De sfeer, compassie met elkaar… Het is groots, dit onderzoek en de impact die het nog steeds heeft”

Renata Fideli – Voorzitter Raad van Bestuur, Meerwaarde


“Suzanne heeft een groot talent voor het verbinden van mensen. Op inspirerende wijze en via een open dialoog heeft zij onze ogen geopend voor wie wij als organisatie zijn en wat wij met elkaar in huis hebben om onze doelen te bereiken.”

Erna van Hest, Directeur College POWL | Voorzitter RIO


“Suzanne held a session in Munic. I explored a lot about my personal beliefs, preconceptions and that THOUGHT is a process, we all should pay more attention to. Thanks for creating such a safe environment and good rhythm for this dialogue, one of the most moving events I ever attended!

Reinhard Lanner – Chief Digital Officer (CDO) ANTO


“When Suzanne enters the room it lights up and people are excited for what she will bring to the table. Suzanne can see the bigger picture and knows how to seize opportunities. She is a great networker and able to trust the ones managing the organisation, if she can completely believe in what you stand for. This requires a certain level of trust and transparency, something she knows very well how to create and facilitate for. All in one it was very inspiring and a valuable learning experience to work together!

Karin Muller – Chief Operations Officer (COO) Ashoka


“… Helaas zijn culturele activiteiten en nieuwe stromingen zoals urban arts voor kinderen uit minimagezinnen nauwelijks bekend en nog niet zo toegankelijk. Dat gaat Suzanne aan het hart! Met haar passie en drive heeft Suzanne op professionele wijze het innovatieve programma Cultuur@CruyffCourts mee vormgegeven en succesvol gelanceerd. Daarnaast heeft zij waardevolle adviezen gegeven en partners verbonden vanuit de culturele invalshoek. Hiermee is onze missie sterker op de culturele kaart gezet.

Monique Maks, directeur-bestuurder Jeugdfonds Sport & Cultuur


“Suzanne begeleidde het complexe transitieproces binnen de Kamer van Koophandel en 20 partnerorganisaties naar vijf landelijke Ondernemerspleinen. Zij heeft ons op originele en effectieve wijze geholpen te komen tot een gedragen visie. En was als geen ander in staat deze visie – samen met mensen vanuit alle niveaus in onze organisatie – te vertalen naar praktische stappen voorwaarts (programmering, inrichting, hospitality). Zij is een van de meest creatieve personen, waarmee ik heb samengewerkt. Suzanne verwoordt – zowel mondeling als schriftelijk – scherp wat er leeft binnen en buiten de organisatie en verliest de mens nooit uit het oog!”

Peter Koudstaal – Programmamanager Ondernemerspleinen Kamer van Koophandel


“Suzanne heeft de evaluatie van onze groep bestuurders uit de sectoren Vastgoed, Horeca, Cultuur en Retail in een complexe fase begeleid. Haar vermogen om tussen de lijntjes door te lezen wat de essentiële punten van de individuen en de groep als geheel waren en de wijze waarop zij de dialoog hierover heeft gefaciliteerd, leidde tot een waardevol proces en versterking van de samenwerking in ons bestuur.

Caspar Wortmann, bestuurder Vaart in Assen namens Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum


“Suzannes manier van werken is betrokken, doortastend en verrassend. Zij zorgt ervoor dat iedere deelnemer op zijn best is en blijft. Ze ziet wat daarvoor nodig is, brengt structuur aan en wijzigt het programma, als dat nodig is. Echt maatwerk dus. Uit talloze mini-conclusies haalde Suzanne feilloos de drie agendapunten waarmee we echt aan de slag kunnen. Een aanrader als u tot een goed passend en gezamenlijk gedragen antwoord op uw vraag wilt komen.

Anna Paternotte, Attorney at law/ Owner SDWV Advocaten


“Suzanne werd voorzitter van het bestuur van de Federatie van werkgevers in de Cultuur, toen ik er penningmeester was. De Federatie had een heroriëntatie op zijn missie nodig, en vroeg en kreeg die van Suzanne binnen een jaar. Anders dan verwacht werd dit geen stil staan in filosofie, maar juist volop in beweging raken. Suzanne zag de kracht van de Federatie en liet geen kans onbenut om de Federatie een steviger positie te geven in bestaande en zelfs nieuwe omgevingen. Suzanne paart een sterke intuïtie aan een groot elan. Haar schier oneindige energie en innerlijke gedrevenheid maken wat ze doet tot een belevenis die weinigen koud laat. Het was een genoegen om met haar samen te werken.”

Siebe Weide, Directeur Museumvereniging/ bestuurder Federatie Cultuur


“Inspireren en motiveren vanuit de eigen kracht, dat kan Suzanne als geen ander… Onder begeleiding van Suzanne kwamen wij uit onze vaste denkpatronen. Wil je op inspirerende en creatieve wijze meer inzicht in het functioneren van je eigen organisatie? Raadpleeg dan Suzanne. “

Katja Weitering – Head of project office Museum Catherijneconvent


“Suzanne heeft ons op zeer inspirerende wijze begeleid bij het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. Ze is een bindende persoonlijkheid, die heel gestructureerd te werk gaat. Met scherp gevoel voor inhoud én proces daagt ze je uit consequent de vertaalslag te maken van visie naar missie, doelen en instrumenten.”

Jan Jaap Knol, Directeur-bestuurder Fonds Cultuurparticipatie


“Suzanne verzorgde op 7 april 2015 een zeer inspirerende avond voor onze RC RIO Amsterdam aan de Amstel. Mede dankzij haar bijzondere gespreksleiding zal er komend clubjaar een prachtig programma komen, waar alle topvrouwen van de club een bijdrage aan gaan leveren.”

Denise Go-Feij, Owner Charity and Impact Investing Guide


“Interactie met Suzanne laat zich kennen door inspirerende dialoog, die een spade dieper gaat dan verwacht en de vraag achter de vraag op tafel krijgt.”

Fred de Ruyter, Regiodirecteur Ymere Haarlemmermeer


“Suzanne toonde zich een warme, krachtige en verbindende gespreksleidster…We kijken dankzij Suzanne terug op een geslaagde dag met een inspirerende conclusie voor de toekomst.”

Ineke de Vries, Programmamaker Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer


“Een zeer waardevol traject, welke nog lang en diep in mijn systemen ligt opgeslagen.”

Dylan van den Berg, Eigenaar Studio Wieki Somers


“I know Suzanne as a highly intellectual manager with an ambitious view to the company Pier K and her environment. As a manager, she shows great inspiration to her members of the company and her clients. I will recommend her doing business with!”

Eric Traa, Senior relatiemanager bedrijven Rabobank Amsterdam


“Voor onze leergang Inspirerend Leiderschap ben ik geïnspireerd geraakt door het verhaal van Suzanne Leclaire… Suzanne krijgt mensen met haar verhaal in beweging. Het verhaal om ambities en dromen waar te maken. Het verhaal van de dromenmakelaar!”

Cor Knoester, Interim- en verandermanager